ผู้สนใจเข้าศึกษา

เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1, 2 และ 3 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • แผนการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
  • TCAS รอบ 1: Portfolio ประกอบด้วย
   • โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   • โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น สำหรับสายสามัญ
   • โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น สำหรับสาย ปวช. 
   • โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถด้านหุ่นยนต์ 
   • โครงการวิศวฯ ปัญญาเลิศ
  • TCAS รอบ 2: Quota
  • TCAS รอบ 3: Admission
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?ro=
  โดยพิมพ์ “วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์” ในช่องการค้นหา


ช่องทางติดต่อ : E-mail : reai.engcmu@gmail.com Facebook : Robotics Engineering and Artificial Intelligence, CMU

Scroll to Top