ถามตอบข้อสงสัย

Q: หลักสูตรนี้มีจุดเด่นอะไรคะ
A: หลักสูตรนี้มีจุดเด่น คือ
1) นักศึกษาจะได้เรียนภาควิชาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์อย่างครบถ้วนครับ แถมยังเน้นภาคปฏิบัติเพื่อเสริมประสบการณ์การทำหุ่นยนต์ มีวิชาแล็บหุ่นยนต์ 3 ตัว และมีโปรเจ็คถึง 4 ตัวครับ ได้ทำหุ่นยนต์แน่นอน
2) นักศึกษามีโอกาสเปิดโลกทรรศน์ สามารถลงเรียนวิชาออนไลน์ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ทันสมัยทันยุคจากทั่วโลก แล้วนำมาเทียบเป็นวิชาเอกเลือกได้ 2 วิชา
3) สามารถนำวิชาระดับ ป.โท-เอก จาก 4 สาขา (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ) มาเทียบเป็นวิชาเอกเลือก ซึ่งหากวางแผนดีและสมัครเข้าเรียนต่อจะสามารถเข้าได้ทั้ง 4 สาขา และสามารถสำเร็จการศึกษาระดับ ป. โท ได้ภายใน 1 ปี

Q: อยากทราบเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนครับ
A: หลักสูตรนี้เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการในระดับคณะ วิชาเรียนต่าง ๆ จะกระจายไปตามสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหการครับ  โดยจะมีวิชาที่เปิดขึ้นใหม่ ส่วนใหญ่เป็นวิชาภาคปฏิบัติ ที่หลอมรวมความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา หลักสูตรนี้เน้นการทำงานและเรียนรู้ด้วยโปรเจ็ค ต้องทำโปรเจ็ค 4 ตัว โดยคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถสร้างระบบฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับระบบ AI ได้  โดยรวมแล้วผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีครับ

Q: เกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าเป็นเท่าไรครับ
A: เรามีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ดังนี้ครับ
– PAT3 105 คะแนน

Q: ค่าเทอมเท่าไรครับ
A: ค่าเทอมอยู่ที่ 29,000 บาทต่อภาคการศึกษา ครับ

Q: จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับเท่าไรคะ
A: เรามีแผนเปิดรับนักศึกษาประมาณ 40 – 60 คนต่อปีครับ

Q: เป็นหลักสูตรอะไรครับ ภาษาไทย , 2 ภาษา หรือ อินเตอร์
A: การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยทั้งหมด ยกเว้นบางวิชาที่อาจารย์ชาวต่างชาติสอนครับ เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติมีการทำแล็บทางด้านหุ่นยนต์ 3 วิชา รวมทั้งการทำโปรเจ็ค 4 โปรเจ็ค เน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาใช้งานจริงครับ

Q: สำเร็จการศึกษาแล้ว งานในอนาคตจะทำอะไรได้บ้างครับ
A: สำหรับงานในอนาคตนั้น ถ้าดูตามกระแสโลก สาขานี้ถือว่าเป็นที่ต้องการครับ หลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็เริ่มนำเสนอหลักสูตรนี้เช่นกัน มีการคาดการณ์จากภาคนโยบายว่า อนาคตของงานจะมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีทางด้าน AI  โดยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคส่วนของเอกชนที่เน้นทางด้านนวัตกรรม ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ๆ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทก็มีการเปิดตัวธุรกิจด้านหุ่นยนต์และ AI อย่างต่อเนื่อง ส่วนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กอาจทำงานในรูปของการออกแบบติดตั้งระบบหุ่นยนต์หรือการนำระบบซอฟต์แวร์ AI เข้าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในอนาคต
ประเด็นหนึ่งคือหลักสูตรนี้จะไม่ใช่หลักสูตรที่อยู่ในการกำกับของสภาวิศวกรเหมือนกับหลักสูตรหลัก ๆ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณะ ดังนั้นหากต้องการจะเป็นวิศวกรประกอบอาชีพทางวิศวกรรมที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรในการเซ็นอนุมัติแบบต่าง ๆ เช่น แบบก่อสร้าง (โยธา) แบบการวางระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้า) หรือระบบความเย็นความร้อน (เครื่องกล) หลักสูตรนี้ก็จะไม่เหมาะสมครับ

Q: ถ้าเป็นนักศึกษาวิศวะ มช. อยู่แล้ว สามารถย้ายสาขาไปเรียนสาขาหุ่นยนต์ได้มั้ยคะ
A: เมื่อหลักสูตรนี้เปิดแล้ว จะมีประกาศของคณะเรื่องการย้ายสาขา หรือย้ายคณะครับ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลและหากรับเข้ามา จะต้องวางแผนการศึกษาใหม่เพราะหลายหลายวิชาที่เปิดใหม่จะต้องรอเรียนพร้อมกับนักศึกษารหัส 64 ครับ ยังไงลองเข้าไปศึกษาข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์นะครับ https://reai.eng.cmu.ac.th/program

Q: หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับ
A: หลักสูตรมีช่องทางติดต่อหลัก 2 ช่องทาง คือ Email : reai.engcmu@gmail.com และทาง Facebook page : Robotics Engineering and Artificial Intelligence, CMU


ช่องทางติดต่อ : E-mail : reai.engcmu@gmail.com Facebook : Robotics Engineering and Artificial Intelligence, CMU